torsdag 13 januari 2011

Georg August Wallins skrifter


Målning av Robert Wilhelm Ekman, 1853, föreställande G.A. Wallin

Georg August Wallin (1811-1852) är en ny bekantskap för mig. Nja, särskilt "bekanta" har vi ännu inte blivit och om jag förstått saken rätt är han ett okänt namn även för de flesta andra svenskar. Men det ska bli ändring på det nu. Svenska litteratursällskapet i Finland och bokförlaget Atlantis planerar att ge ut Wallins skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet; brev, dagböcker, anteckningar och skrifter - allt. Det ska bli sex band på totalt över 3000 sidor med textkritisk granskning och kommentarer. Ännu har bara det första bandet (recension) om studieåren och resan till Egypten utkommit.

G.A. Wallin föddes i Sund på Åland. Han började sina studier i orientaliska språk vid universitetet i Helsingfors 1829 och fortsatte under två år i S:t Petersburg med Muhammad ’Ayyad al-Tantawi (1810–1861), professor i arabiska, som lärare. Al-Tantawi hade en examen från det anrika universitetet Al-Azhar i Kairo, världens näst äldsta universitet och ett centrum för islamiska studier. I mars 1842 skrev Wallin i ett brev till al-Tantawi:

"Allt sedan jag lärt känna er och förstått styrkan i ert språk och den skönhet som finns i er litteratur har jag varit led på europeernas frivolitet och känt motvilja för deras språks kraftlöshet och sett ner på förfiningen av deras kunskaper. Jag ber blott min Herres förbarmande, att jag bleve mottagen av människorna i era länder och grundligen lära känna deras språk och den kunskap de besitter."

Tack vare ett resestipendium kunde Wallin 1843 resa till Egypten. Med Kairo som utgångspunkt gjorde han 1843-49 resor till Arabiska halvön och Sinaihalvön, Syro-Palestina och Persien. Under resorna använde han namnet Abd al-Wali och utgav sig för att vara muslim. Därmed kunde han besöka de för icke-muslimer stängda städerna Mecka och Medina, där han "fullgjorde alla de ceremonier, som tillkomma en mohammedansk pilgrim", enligt Nordisk familjebok (1893)

Wallin var en observant resenär och antecknade flitigt, bland annat om etnografiska och lingvistiska iakttagelser. Hans strapatsrika fältarbete gav honom en framstående plats bland 1800-talets europeiska utforskare av arabvärlden. År 1849 besökte han London och presenterade Notes Taken During a Journey through Part of Northern Arabia in 1848 för Royal Geographical Society. Wallins forskargärning omnämns av samtida och senare experter som jämnbördig med arbeten av den legendariske Richard Francis Burton Nordisk familjebok (1893) ger följande omdöme om Wallin:

"Måhända ingen europeisk forskare hade såsom han genomrest det inre af Arabien, lefvat sig in i beduinernas lif och egt hans lefvande insigt i deras språkdialekter. Nya och värdefulla för geografien voro hans uppgifter om det inre Arabien. Hans språkvetenskapliga arbeten visa en allsidig och öfverlägsen kännedom af arabiskan och dess litteratur."

Tillbaka i Helsingfors blev han 1851 professor i orientaliska språk. Året därefter avled han. På grund av sin hastiga död hann Wallin själv endast med att publicera en bråkdel av sitt omfattande material och mycket av hans forskningsarbete föll i glömska.

2 kommentarer:

MammaMarie sa...

Verkligen intressant. Nu blev jag intresserad av denne Wallin också... jag har fått så mycket inspiration till min egen blogg av dina senaste inlägg, hur ska jag hinna med Wallin också?!

Svarten sa...

MM

"hur ska jag hinna med Wallin också?"

Ställer mig själv samma fråga. Är det en klok prioritering att plöja igenom 3000 sidor om GA Wallin under de närmast kommande åren? Men visst verkar det intressant...