torsdag 24 februari 2011

Husseins trädgård

Oliver Wilkins är en brittisk filmare bosatt i Kairo, Egypten. På hans hemsida hittar ni fler av hans filmer. Filmen ovan, Husseins trädgård, presenterar han så här:

Gabaliya-beduinerna bor i de höga bergen på Sinaihalvön i Egypten. Region omfattar berget Sinai där Moses talade till Gud och Katarinaklosteret (Video), en av de äldsta kontinuerligt bebodda kristna byggnaderna i världen. Området har stor religiös betydelse för kristna, muslimer och judar.

Gabaliya betyder "av berget" och legenden säger att dessa beduiner sändes av den bysantinske kejsaren Justinianus I för att skydda Katarinaklostret.

Det höga bergområdet är en unik miljö och beduinerna har anpassat sina liv för att överleva i detta torra ökenlandskap. Husseins trädgård är typisk för de avlägsna muromgärdade trädgårdar som etablerats av beduiner i generationer. Detta filmades i mars när träden blommade. Skördesäsongen börjar i juni med aprikoser.

Inga kommentarer: