lördag 19 februari 2011

Uppsala fyller 200 000


MammaMarie gjorde mig uppmärksam på att Malmö ska fira sin 300 000:e invånare Det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé.

Efter att jag har postat detta inlägg tänker jag skriva till Uppsala kommun och föreslå att vi gör något liknande - om det nu inte redan är planerat. Mycket talar nämligen för att Uppsala under året får sin 200 000:e invånare. Förra året ökade Uppsalas befolkning med 3 036 personer. Under rekordåret 2009 ökade vi med 4083. Den 31 december 2010 var vi 197 787 personer bosatta i Mälardalens pärla och lärdomssäte. Av dessa hade 20 procent (39 554) utländsk bakgrund*. Sannolikheten är alltså stor för att vi framåt höstkanten kan fira att vi fyller 200 000. Det fattas ju bara att ytterligare 2 213 personer flyttar hit under året.

*Till befolkning med utländsk bakgrund räknas utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

2 kommentarer:

MammaMarie sa...

Har du tur kanske du blir utsedd till festgeneral. Du kanske ska börja fundera ut redan nu vilka aktiviteter du vill se under en sådan högtid? :)!

Svarten sa...

Svar från Uppsala kommun:

Vi är väl medvetna om att vi är på väg mot 200 000 invånare. Frågan är bara när det kommer att inträffa, i år eller nästa år. Kommunstyrelsen har inte haft frågan uppe till behandling.

Bostadsbyggandet i Uppsala har varit svagt det senaste året och ändringar i finansieringen av masterutbildningar vid våra universitet inför hösten gör att befolkningsökningen tappar fart. Det finns en stor osäkerhet huruvida vi passerar 200 000 invånare redan innevarande år.