torsdag 10 februari 2011

Otrygga invandrare


Otryggheten minskar och brottsligheten ligger på en stabil nivå. Men utlandsfödda är mer utsatta för brott mot enskild person, de har även lägre förtroende för rättsväsendet och känner sig mer otrygga när de är ute sent på kvällen i sitt bostadsområde. Det framgår av en rapport från Brottsförebyggande rådet som grundar sig på intervjuer med 14 000 personer. Rapporten finns tillgänglig på nätet

Invandrare känner sig inte trygga UNT/TT

Inga kommentarer: