fredag 9 april 2010

Ljuset från moskén i Marseille

Förberedelserna för att bygga en Grand Mosquée i Marseille har pågått under många år och grundstenen kommer att läggas på plats den 20 maj 2010. Av Frankrikes omkring 5 miljoner muslimer beräknas cirka 200 000 bo i Marseille.

Det högerpopulistiska partiet Front National har tillsammans med andra högergrupperingar protesterat mot byggandet av moskén. Enligt uppgifter
i The Washington Post, från en lokal högerpolitiker i Marseille, har det planerade moskébygget medfört att stödet till Front National har ökat i södra Frankrike.

För att inte väcka alltför mycket ont blod bland vissa icke-muslimer har moskéns ledning beslutat att inte ha något böneutrop, adhan Istället kommer bönestunderna att uppmärksammas genom en ljusstråle mot himlen. Från början var det tänk att ljuset skulle vara grönt, vilket är islams färg, men det stötte på patrull. I Frankrike är grönt ljus förknippat med fartyg som förbereder sig för avfärd från hamnen. Efter diskussioner av flera andra färgalternativ bestämde man sig slutligen för rosa.

Personligen tycker jag det här med en ljusstråle låter som ett passande och symbolrikt alternativ (ljuset från islam, typ) till böneutrop, speciellt med tanke på att ordet minaret kommer från arabiskans minâra som betyder "ljusplats", fyrtorn. Men den åsikten delas inte av alla.

Sheikh Ali Abdel-Baqi, generalsekreterare för ledningsrådet vid Al-Azharuniversitetet i Egypten, menar att kallelsen till bön är ett absolut nödvändigt inslag som utförts sedan profeten Muhammed utvandrade från Mecka till Medina år 622, där han grundade den första muslimska församlingen och utsåg Bilal ibn Ribah (eller Bilal al-Habashi) till böneutropare, muezzin. Sheikh Ali Abdel-Baqi anser att alternativet är att böneutropet sker inne i moskén.

En skribent i nättidningen Elan tycker att den enkla ljusstrålen kan verka obetydlig, men dess konsekvenser kan ha långtgående effekter. Anpassning måste vara ett ömsesidigt åtagande, anser skribenten, annars kommer fler förändringar inte bara att förväntas, utan också att påtvingas.

Varför inte ha både och? Både ljusstråle och böneutrop inne i moskén.

Se en animerad video av den planerade moskén.

Inga kommentarer: